ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากรและนิสิตใช้บริการวารสารออนไลน์ภาษาต่างประเทศ

8/10/2564 16:34:20น. 1586
วารสารออนไลน์
          ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากรและนิสิตใช้บริการวารสารออนไลน์ภาษาต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and technology)
1) Asian Journal of Water Environment and Pollution
2) Journal of Applied Biomechanics


กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
1) Journal of English Linguistics
2) The Modern Language Journal

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science)
1) International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE)
2) Journal of Aging and Health
3) Musculoskeletal Science and Practice
4) Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
5) Pediatric Physical Therapy
6) Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy

          ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานวารสารออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.clm.up.ac.th/temp/journal.php
และกรณีที่ผู้ใช้บริการอยู่ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยสามารถศึกษาคู่มือการเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ http://www.clm.up.ac.th/v1/doc/VPNWEB.pdf
         
          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการ 0 5446 6705

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
8/10/2564 16:34:20น. 1586
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากรและนิสิตใช้บริการวารสารออนไลน์ภาษาต่างประเทศ

##SDG4 #SDG17 ##วารสารออนไลน์ ##วารสารภาษาต่างประเทศ ##ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ##มหาวิทยาลัยพะเยา ##Onlinejournal


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน