ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการ ควบคุม และดูแลการสอบปลายภาคออนไลน์ ด้วยระบบ UP LMS ปีการศึกษาที่ 1/2564

16/11/2564 15:44:22น. 73
UP LMS

    เมื่อวันที่  18 – 29 ตุลาคม 2564  งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้บริการ ควบคุม และดูแลการสอบปลายภาคออนไลน์ ด้วยระบบ UP LMS  ปีการศึกษาที่ 1/2564 ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดย ซึ่งมีรายวิชาสอบทั้งหมด จำนวน  78 รายวิชา มีนิสิตเข้าสอบ จำนวน 10,01คน และคณะวิชา จำนวน 11 คณะวิชา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ 

   

    คณะวิชาที่มีจำนวนรายวิชาสอบมากที่สุด อันดับ 1 ได้แก่ คณวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 29 รายวิชา จำนวนนิสิต  3,237  คน อันดับ 2  คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 16 รายวิชา จำนวนนิสิต 1,058 คน อันดับ 3 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 9  รายวิชา จำนวนนิสิต 3,508 คน อันดับ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 7 รายวิชา จำนวนนิสิต 644 คน และอันดับ 5 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จำนวน 6 รายวิชา จำนวนนิสิต 456 คน โดยมีทีม Admin ระบบ UP LMS จำนวน 5 คน ให้บริการ สนับสนุนการสอบออนไลน์ รวมทั้งแก้ไขปัญหา และตอบข้อคำถามให้กับอาจารย์และนิสิต ทำให้การจัดสอบออนไลน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์  

facebooktwitterline


ภาพ :   phe.ph   
ข้อมูล/ข่าว :    yupa.kh   
เพิ่มข่าวโดย :   yupa.kh@up.ac.th   
16/11/2564 15:44:22น. 73
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการ ควบคุม และดูแลการสอบปลายภาคออนไลน์ ด้วยระบบ UP LMS ปีการศึกษาที่ 1/2564

#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน