กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage

22/11/2564 16:14:15น. 1060
UP UPDATE TCAS65
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมครั้งนี้มีตัวแทนจาก คณะนิติศาสตร์ (อาจารย์วรลักษณ์ เมืองชู อาจารย์วัชรพงษ์ เขื่อนพันธ์
นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ดร.นิศรา บุญเกิด) และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย) ร่วมแนะนำการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ จำนวน 200 คน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เอกชัย เทียนเงิน   
ข้อมูล/ข่าว :    เอกชัย เทียนเงิน   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
22/11/2564 16:14:15น. 1060
Print Friendly and PDF

กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage

#UP UPDATE TCAS65
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน