กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage [Day 4]

26/11/2564 15:41:15น. 1072
แนะแนวสัญจรออนไลน์
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมครั้งนี้มีตัวแทนจาก คณะวิทยาศาสตร์ (ผศ.ดร.ไวพจน์ งามสอาด รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ (อาจารย์เมธิศา ถวิลวงศ์ ผศ.รัตนะ ตาแปง อาจารย์เกียรติศักดิ์ ใสสอาด) คณะเภสัชศาสตร์ (ดร.ภญ.นทพร ชัยพิชิต ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล ผศ.ดร.ภญ ศุภางค์ คนดี) ร่วมแนะนำการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 230 คน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เอกชัย เทียนเงิน   
ข้อมูล/ข่าว :    เอกชัย เทียนเงิน   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
26/11/2564 15:41:15น. 1072
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage [Day 4]

#แนะแนวสัญจรออนไลน์
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน