บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าร่วมอบรม เรื่อง ปลุก ปรับ เปลี่ยนวิถีชีวิต กู้วิกฤติสภาพภูมิอากาศ"

16/12/2564 9:11:08น. 1568
สำนักงานสีเขียว

      เมื่อวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมอบรม เรื่อง ปลุก ปรับ เปลี่ยนวิถีชีวิต กู้วิกฤติสภาพภูมิอากาศ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับบุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
16/12/2564 9:11:08น. 1568
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าร่วมอบรม เรื่อง ปลุก ปรับ เปลี่ยนวิถีชีวิต กู้วิกฤติสภาพภูมิอากาศ"

##ปลุก ปรับ เปลี่ยนวิถีชีวิต กู้วิกฤติสภาพภูมิอากาศ # #กู้วิกฤติสภาพภูมิอากาศ ##สำนักงานสีเขียว ##GREENOFFICE ##มหาวิทยาลัยพะเยา ##ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ # มหาวิทยาลัยพะเยา ##SDG3 ##SDG17
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน