วิทยาลัยการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

6/1/2565 16:22:16น. 687
วิทยาลัยการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และคณาจารย์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา และคณะศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
6/1/2565 16:22:16น. 687
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

#มหาวิทยาลัยพะเยา #วิทยาลัยการศึกษา #คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน