รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงาน ฮอมบุญ ขึ้นปี๊ใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม. พะเยาประจำปี 2565

12/1/2565 14:20:38น. 639
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงาน ฮอมบุญ ขึ้นปี๊ใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม. พะเยาประจำปี 2565
วันที่ 11 มกราคม 2565
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
เข้าร่วมงาน "ฮอมบุญ ขึ้นปี๊ใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม. พะเยา"ประจำปี 2565
.
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา ตามแบบแผนขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีของชาวล้านนา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี
ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
.
http://www.pharmacy.up.ac.th


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
12/1/2565 14:20:38น. 639
Print Friendly and PDF

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงาน ฮอมบุญ ขึ้นปี๊ใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม. พะเยาประจำปี 2565

#คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #SchoolofPharmaceuticalSciences #UniversityofPhayao
#sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน