คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

18/1/2565 13:59:15น. 1249
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
วันที่ 17-18 มกราคม 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
โดยได้รับเกียรติจาก Asst. Prof. Dr. Chanapong Rojanaworarit (Department of Population Health, School of Health Professions and Human Services, Hofstra University, New York, USA)
ได้มาเป็นวิทยากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการครั้งนี้
ทั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่สนใจเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยต่อไป


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
18/1/2565 13:59:15น. 1249
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #university of phayao #SchoolofPublicHealth #PHUP #SDG3 #SDG4 #SDG17
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน