ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการ ควบคุม และดูแลการสอบกลางออนไลน์ ด้วยระบบ UP LMS ปีการศึกษาที่ 2/2564

24/1/2565 14:11:22น. 478
UP LMS

          เมื่อวันที่ 8 – 16 มกราคม 2564  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานผลิตสื่อนวัตกรรม ได้ให้บริการ ควบคุม และดูแลการสอบกลางภาคออนไลน์ ด้วยระบบ UP LMS ปีการศึกษาที่ 2/2564 ซึ่งมีรายวิชาสอบทั้งหมด จำนวน 59 รายวิชา มีนิสิตเข้าสอบ จำนวน 7,581 คน

         โดยมีคณะวิชาจำนวน 10 คณะด้วยกัน ซึ่งคณะที่มีจำนวนรายวิชาสอบมากที่สุด อันดับ 1 ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 20 รายวิชา จำนวนนิสิต 1,486 คน อันดับ 2 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 17 รายวิชา จำนวนนิสิต 2,461 คน อันดับ 3 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายวิชา จำนวนนิสิต 1,936 คน อันดับ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 4 รายวิชา จำนวนนิสิต 283 คน และอันดับ 5 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 รายวิชา จำนวนนิสิต 180 คน โดยมีทีมงาน Admin ระบบ UP LMS ให้บริการ สนับสนุนการสอบออนไลน์ รวมทั้งแก้ไขการปัญหา และตอบข้อคำถามให้กับอาจารย์และนิสิตในครั้งนี้ ทำให้การจัดสอบกลางภาคออนไลน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    phet.ph@up.ac.th   
ข้อมูล/ข่าว :    yupa.kh@up.ac.th   
เพิ่มข่าวโดย :   yupa.kh@up.ac.th   
24/1/2565 14:11:22น. 478
Print Friendly and PDF

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการ ควบคุม และดูแลการสอบกลางออนไลน์ ด้วยระบบ UP LMS ปีการศึกษาที่ 2/2564

# มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน