วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ระบบ Zoom meeting ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรในศตวรรษที่ 21

1/2/2565 14:10:15น. 806
#หลักสูตรใหม่ #New #รับสมัครเข้าศึกษา #การจัดการการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการ #ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต #ศิลปศาตรมหาบัณฑิต #วิทยาลัยการจัดการ #มหาวิทยาลัยพะเยา
                 วันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ R804 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรีพร้อมบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ระบบ Zoom meeting ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรในศตวรรษที่ 21 จัดโดยงานบริหารทั่วไป 
             วิทยากรบรรยายโดยมีนายธนะชัย ลัดกรูด เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญในงานที่ปฏิบัติ และพัฒนาองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เพิ่ม ทักษะการบริการการศึกษาแก่นิสิต รวมถึงน่าองค์ความรู้ใหม่มาพัฒนา งานที่ปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์


🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.upcm.up.ac.th/
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.facebook.com/cmbkk.up
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKzEqZa5iNdnpzjCA
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
1/2/2565 14:10:15น. 806
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ระบบ Zoom meeting ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรในศตวรรษที่ 21

#UPCMวิทยาลัยการจัดการ #CMBKK - College of Management Bangkok - University of Phayao #ระบบ Zoom meeting #โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรในศตวรรษที่ 21


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน