นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1

31/3/2565 8:44:00น. 31
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ดร.ณปภา สุวรรณรงค์ พร้อมด้วยนิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมไอบีส สไตล์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยศูนย์วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ และดร.ณปภา สุวรรณรงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ พร้อมด้วยนายณัฏฐ์ธนัญ ตนะทิพย์ นางสาววทิยาพร วงศ์ประสิทธิ์ และนางสาวสวรรยา สอนเล็ก นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ จังหวัดเชียงใหม่ (Ibis styles Chiang Mai) โดยในการอบรมได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดและแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม กิจกรรมนำเสนอแนวคิดแผนการดำเนินงานของแต่ละสถาบัน และสรุปแนวทางการจัดกิจกรรมในครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 ต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
31/3/2565 8:44:00น. 31
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน