นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท จากโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่

11/4/2565 10:00:23น. 890
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท จากโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 นิสิตหลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (entrepreneurial ecosystem development) ซึ่งจัดขึ้นที่ สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้คิดค้นนวัตกรรม และนักศึกษา ได้นำผลงานวิจัยมาพัฒนาโดยอาศัยกลไกและการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผลักดันให้เกิดการต่อยอดและพัฒนางานวิจัย ตลอดจนเปิดช่องทางในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีให้กับนักวิจัยและนักศึกษาได้เรียนรู้การเริ่มต้นทำธุรกิจ เพิ่มเติมความรู้แก่นักศึกษาและนักวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอนของนวัตกรรมและการทำการตลาดของธุรกิจ

ในการแข่งขันครั้งนี้ ทีม Marony ซึ่งเป็นทีมตัวแทนของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้งบประมาณสนับสนุนจากการประกวดนำเสนอธุรกิจเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ในโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (entrepreneurial ecosystem development) ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยผลงานที่ชนะเลิศคือ "เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหมักด้วยจุลินทรีย์จากสมุนไพรไทย" ซึ่งเป็นการพัฒนากาแฟสกัดเย็นเพื่อสุขภาพที่อุดมไปด้วย โพรไบโอติก พรีไบโอติก สารต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังเป็นเครื่องดื่มที่มีความซ่าจากการหมักด้วยจุลินทรีย์แต่ไร้แอลกอฮอล์ ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบดื่มกาแฟและบุคคลทั่วไปที่รักสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง

 

รายชื่อสมาชิกทีม Marony

1. นางสาวกฤษฏิ์ภวิกา กนกพงษ์เสถียร หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

2. นางสาวปัณฑารีย์ ขัดมอน หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

3. นางสาวเบญญาลักษณ์ มูลหล้า หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

4. นางสาวปิยะธิดา เรือนสอน หลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

2. รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

4. อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ หลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

5. ดร.รณกร สร้อยนาค หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
11/4/2565 10:00:23น. 890
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท จากโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ #ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg4 #sdg8 #sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน