นิสิตทีม Marony ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมแข่งขัน โครงการ Startup Thailand League ในระดับภูมิภาค

19/4/2565 16:06:51น. 773
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตทีม Marony ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมแข่งขัน โครงการ Startup Thailand League ในระดับภูมิภาค

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 นิสิตหลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ Startup Thailand League ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นที่ สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการ Startup Thailand League เป็นการเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา ได้นำผลงานวิจัยมาพัฒนาเพื่อต่อยอดและพัฒนางานวิจัยในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนเปิดช่องทางในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีให้กับ นิสิต นักศึกษา ได้เรียนรู้การเริ่มต้นทำธุรกิจ เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนของนวัตกรรมและการทำการตลาดของธุรกิจ

ในการแข่งขันครั้งนี้ ทีม Marony ซึ่งเป็นทีมตัวแทนของคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน 1 ใน  5 ทีม ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อร่วมแข่งขัน โครงการ Startup Thailand League ในระดับภูมิภาค โดยผลงานที่เข้าร่วมคัดเลือก คือ Marony เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ: โคลด์บริวสปาร์คกลิ้งหมักด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติจากสมุนไพรไทยผลงานวิจัย ซึ่งเป็นการพัฒนากาแฟสกัดเย็นเพื่อสุขภาพที่อุดมไปด้วย โพรไบโอติก พรีไบโอติก สารต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังเป็นเครื่องดื่มที่มีความซ่าจากการหมักด้วยจุลินทรีย์แต่ไร้แอลกอฮอล์ ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบดื่มกาแฟและบุคคลทั่วไปที่รักสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง

รายชื่อสมาชิกทีม Marony

1. นางสาวกฤษฏิ์ภวิกา กนกพงษ์เสถียร หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

2. นางสาวปัณฑารีย์ ขัดมอน หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

3. นางสาวเบญญาลักษณ์ มูลหล้า หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

4. นางสาวปิยะธิดา เรือนสอน หลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

2. รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

4. อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ หลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

5. ดร.รณกร สร้อยนาค หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ


ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอขอบคุณทางสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา ที่สนับสนุนการพัฒนานิสิตสู่การเป็นผู้ประกอบการมาโดยตลอด
     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
19/4/2565 16:06:51น. 773
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตทีม Marony ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมแข่งขัน โครงการ Startup Thailand League ในระดับภูมิภาค

# มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg4 #sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน