CITCOMS จัดประชุมเครือข่ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัปเดทสถานะการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และแผนการดำเนินงานต่างๆ

3/5/2565 15:55:51น. 95
ประชุมเครือข่ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. CITCOMS จัดประชุมเครือข่ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

เปิดประชุมโดยนายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออัปเดตสถานะของการให้บริการต่างๆที่เกียวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย แผนการดําเนินงานต่างๆในอนาคตของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่สาร และถาม-ตอบประเด็นต่างๆและรับฟังความคิดเห็นเพื่อนําไปพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 62 คน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวหน้างานบริการระบบเครือข่าย (พิษณุกร จิตจำนงค์) หัวหน้างานฝึกอบรมสารสนเทศ (ธิตินนท์ มณีธรรม ) หัวหน้างานผลิตสื่อนวัตกรรม (เพ็ชร พงษ์เฉย) หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ (วุฒิภัทร ศรีสมบูรณ์) ร่วมบรรยายการประชุมในครั้งนี้ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธิตินนท์ มณีธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิตินนท์ มณีธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   thitinon.ma@up.ac.th   
3/5/2565 15:55:51น. 95
Print Friendly and PDF

CITCOMS จัดประชุมเครือข่ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัปเดทสถานะการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และแผนการดำเนินงานต่างๆ

#ประชุมเครือข่ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน