คณะ ICT จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ รหัส 65 ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน Onsite 100% และการดูแลนิสิตใหม่ ในยุค New normal

18/5/2565 17:29:27น. 194
ผู้บริหารพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565
             เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนิสิตใหม่ รหัส 65 จากนั้น ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวถึง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณะ ICT ในรูปแบบ Onsite 100% และอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวถึง สวัสดิการและการดูแลนิสิตใหม่ ในยุค New normal
             นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และนิสิตใหม่ได้ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะซักถามเกี่ยวกับเรื่องการได้รับวัคซีนก่อนจะเข้ามาเรียนแบบ Onsite, การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.), การโอนย้ายสิทธิ์การรักษาพยาบาล รวมไปถึงรายละเอียดภาพรวมต่าง ๆ ของการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยทางผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามให้กระจ่างและเข้าใจตรงกัน


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวรินทร ซอกหอม   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
18/5/2565 17:29:27น. 194
Print Friendly and PDF

คณะ ICT จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ รหัส 65 ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน Onsite 100% และการดูแลนิสิตใหม่ ในยุค New normal

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน