โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อ "การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์"

4/6/2565 13:32:26น. 315
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อ "การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์" โดยได้รับเกียรติจาก คุณคมสันต์ อุ่นเจริญ (ครูพี่ตี๋) ติวเตอร์สถาบัน KRUCLUB บรรยายในหัวข้อดังกล่าว ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings และMicrosoft Teams โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของนิสิตสหกิจศึกษาและเพื่อให้นิสิตมีความพร้อม ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นิสิตชั้นปีที่ 3 (รหัส 62) จำนวนทั้งสิ้น 600 คน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
4/6/2565 13:32:26น. 315
Print Friendly and PDF

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อ "การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์"

#สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน