อาจารย์สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ ตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

1/7/2565 14:52:28น. 727
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สาขากายภาพบำบัด
          เมื่อวันที่ 24 - 27 มิถุนายน 25645 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการและนวัตกรรม ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ นำคณาอาจารย์สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม จัดกิจกรรม "พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน" ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้ให้ความรู้กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงมีการฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายที่ผู้ป่วยหรือผู้ออกแรงทำเองทั้งหมด (Active exercise) ในผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 50 คน


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายจักรพันธ์ ฮ่องลึก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
1/7/2565 14:52:28น. 727
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อาจารย์สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ ตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

#คณะสหเวชศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #มพ. #PT #สาขากายภาพบำบัด #บริการวิชาการ #อสม #รพสต #พะเยา
#sdg1 #sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน