บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ บรรยายให้แก่นิสิตในหัวข้อ “แนวคิดนวัตกรรมกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่”

19/7/2565 14:43:16น. 201
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          ดร.อภิญญาภรณ์ โสภา อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในหัวข้อ “แนวคิดนวัตกรรมกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่” โดยมีวัยถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดนวัตกรรม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต ณ ห้อง SC4201 ตึกเรียนวิทยาศาสตร์

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
19/7/2565 14:43:16น. 201
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ บรรยายให้แก่นิสิตในหัวข้อ “แนวคิดนวัตกรรมกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่”

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน