โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับโล่Gทอง ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ "Green for life on earth"

21/7/2565 10:36:38น. 369
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

     รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อม นางอินทนิล จินดากาศ รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน เข้าร่วมงานพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ "Green for life on earth" โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม(G-ทอง) โดยรับรางวัลจากนายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการรับรองให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) มาจากการบูรณาการและการพัฒนาสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมปลูกฝังให้บุคลากรตระหนักถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการอนุรักษณ์พลังงานจากทุกกิจกรรมในสำนักงาน พร้อมทั้งริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เช่น รณรงค์การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อินทนิล จินดากาศ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
21/7/2565 10:36:38น. 369
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับโล่Gทอง ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ "Green for life on earth"

##GreenOffice ##โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน