คณะเภสัชศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม

21/7/2565 16:44:35น. 1136
การศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

คณะเภสัชศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ และ ผศ.ดร.สรชัย คำแสน เป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมิน

โดยมี รศ.ดร.ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากร ให้การต้อนรับ และแนะนำคณะเภสัชศาสตร์แก่คณะกรรมการประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ทั้งนี้กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเพื่อทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 2564 และเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
21/7/2565 16:44:35น. 1136
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม

#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน