วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับ สโมสรลูกเสือภูกามยาว ดำเนินโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต กิจกรรม “การฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

26/7/2565 19:29:53น. 95
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับ สโมสรลูกเสือภูกามยาว ดำเนินโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต กิจกรรม “การฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
     วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับ สโมสรลูกเสือภูกามยาว ดำเนินโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต กิจกรรม “การฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.)” ณ ห้อง UB004 และ UB005 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต และ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี เพื่อให้นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และสามารถนำความรู้ในวิธีการลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ไปใช้ในสถานศึกษาได้


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
26/7/2565 19:29:53น. 95
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับ สโมสรลูกเสือภูกามยาว ดำเนินโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต กิจกรรม “การฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน