ม.พะเยา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

27/7/2565 16:07:06น. 282
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดีและพลังของแผ่นดิน           วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้แสดงความมุ่งมั่นแนวแน่ ที่จะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดีและหลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

           ภายในพิธี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา เป็นอันเสร็จพิธี

           ในการนี้ อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2565 ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ https://web.ocsc.go.th/ForMyKing/ 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
27/7/2565 16:07:06น. 282
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

#พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดีและพลังของแผ่นดิน
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน