หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence : UoE) คณะเภสัชศาสตร์ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมชาวไทลื้อ

3/8/2565 13:21:36น. 493
หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence : UoE) คณะเภสัชศาสตร์ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมชาวไทลื้อ

วันที่ 22 กรกฏาคม 2565

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ภก.ภูวิช ไชยคำวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน พร้อมด้วยนายกานตพงศ์ สุวรรณพจน์ ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence : UoE) คณะเภสัชศาสตร์ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมชาวไทลื้อ ภายใต้"โครงการผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากแอ่งแถะ" ณ บ้านทุ่งมอก ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพืชสมุนไพรพื้นถิ่นไทลื้อเชียงคำ ให้เป็นพืชเศรษฐกิจและมีการบริโภคอย่างแพร่หลาย ตลอดจนฝึกอบรมทักษะการแปรรูปและทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่ชุมชน  

โดยได้รับเกียรติจากคุณรัฐนันท์ ใจกล้า (ปราชญ์ชาวบ้าน) เป็นผู้ให้ความรู้พืชสมุนไพรไทลื้อและสาธิตการประกอบอาหารจากพื้นแอ่งแถะของชาวไทลื้อ

โดยแอ่งแถะ หรือชื่อสากลกรุงเขมา (/กฺรุงขะเหฺมา/, ชื่อวิทยาศาสตร์: Cissampelos pareira) หรือ เครือหมาน้อย  เป็นพืชในวงศ์บอระเพ็ด (Menispermaceae)

ใบกรุงเขมามีสารเพกทิน เมื่อนำมาขยำกับน้ำจะเกิดเป็นวุ้น ใช้รับประทานได้ ในรากกรุงเขมามีสารแอลคาลอยด์ที่มีคุณสมบัติหลายอย่าง เช่น แก้ปวด ห้ามเลือด รักษาโรคทางระบบทางเดินอาหารและเป็นยาสมาน และในทางการแพทย์แผนไทยใช้รากกรุงเขมาแก้ไข้ ดีซ่าน ฯลฯ     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
3/8/2565 13:21:36น. 493
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence : UoE) คณะเภสัชศาสตร์ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมชาวไทลื้อ

#งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม #งานคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน #คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg8 #sdg12

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน