วิทยาลัยการศึกษา ร่วมโครงการเสวนา ก.พ.ต พบบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา “การเขียนประเมินค่างาน”

8/8/2565 9:41:30น. 339
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมโครงการเสวนา ก.พ.ต พบบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา “การเขียนประเมินค่างาน”
     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร พร้อมด้วย บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการเสวนา ก.พ.ต พบบุคลากรสายสนับสนุน “การเขียนประเมินค่างาน” ผ่านระบบ Online ด้วย Application Microsoft Teams
     โดย คณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
    1. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย
    2. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร
    3. นางวลุลี โพธิรังสิยากร
    4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ
    5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า
    6. นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด
    7. นายสมทบ เหล็กสิงห์
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ทราบถึงวิธีการในการเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น เทคนิคในการเขียนประเมินค่างาน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามในประเด็นที่สงสัยในการเขียนประเมินค่างาน และสามารถดำเนินการเขียนประเมินค่างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
8/8/2565 9:41:30น. 339
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ร่วมโครงการเสวนา ก.พ.ต พบบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา “การเขียนประเมินค่างาน”

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน