คณะสหเวชศาสตร์ นำนิสิตลงพื้นที่ให้บริการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแก่ชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่ต๋ำบุญโยง หมู่ที่ 8 จังหวัดพะเยา

12/9/2565 11:05:28น. 540
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาเทคนิคการแพทย์

ในวันที่ 10 กันยายน 2565 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ นำนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่ให้บริการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแก่ชุมชนเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และให้เกิดประโยชน์ นำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนในรายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่ต๋ำบุญโยง หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 จังหวัดพะเยา  ซึ่งการจัดการเรียนสอนได้ใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน (Community Engagement Skills) เพื่อให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2569 และเป็นการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการรายงานผลและการแปลผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพร้อมกับการให้คำแนะนำในการดูแลตนเองแก่ประชาชน    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
12/9/2565 11:05:28น. 540
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ นำนิสิตลงพื้นที่ให้บริการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแก่ชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่ต๋ำบุญโยง หมู่ที่ 8 จังหวัดพะเยา

#คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตลงพื้นที่ให้บริการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแก่ชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่ต๋ำบุญโยง หมู่ที่ 8 จังหวัดพะเยา
#sdg1 #sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน