คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดประกวดแผนธุรกิจ ในกิจกรรม“BCA Young Entrepreneur Challenge 2022”

13/9/2565 13:47:29น. 108
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ จัดประกวดแผนธุรกิจ ในกิจกรรม“BCA Young Entrepreneur Challenge 2022” ภายใต้ โครงการ Super KPI การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตที่ชุมชนมีส่วนร่วม

นิสิตที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับโจทย์จากผู้ประกอบการจริง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณฉัตรชัย พรหมทอง เจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียอู๊ด ฟู้ด เรสเตอรองท์ และเจ้าของยูนากริล (UNA GRILL) เป็นผู้ให้โจทย์ในครั้งนี้

และในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาได้ทำการประกวดแผนธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รีบเกียรติจาก คุณฉัตรชัย พรหมทอง เจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียอู๊ด ฟู้ด เรสเตอรองท์ และเจ้าของยูนากริล (UNA GRILL) อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล อาจารย์บุรินทร์ บัณฑะวงศ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และดร.วัลลพ ล้อมตะคุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการลงทุน เป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้

โดยมีทั้งหมด 5 รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม Lifesara

นายเดชอุดม จันทนูเดช สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

นายภาณุพันธ์ ล้ำเลิศ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

นายอภิลาภ ช่างคำ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม Qwerty

นาย ฐิติวัฒน์ รีชีวะ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

นาย ปวริศ เชื้อผู้ดี สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

นาย ไพบูลย์ บุญเรือง สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

นายรัตนชัย อิฐรงค์ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

นาย เศษฐานุกูล ปินจะ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม Reality Plus

วีรภัทร์ สินธุวงศ์ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

พรรณารายณ์ โชคบุญมี สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

ศศิธร สุวรรณรัตน์ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

ภัทรลดา ทุมชะ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

สุนิตา ภู่ห้อย สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

รางวัลชมเชย ทีม Northern Drip

จิตตพร เปี้ยทา สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

วรัญญา กันทา สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

ทรงพล สว่างมงคลชัย สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

รางวัลชมเชย ทีม Avalon Le Fae

นายณัฐภัทร เฉลิมกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

นายณัฐภัทร เฉลิมกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

นายวรรธนันท์ อ่ำกำเนิด สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

นายศักรินทร์ ณ วงษา สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
13/9/2565 13:47:29น. 108
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดประกวดแผนธุรกิจ ในกิจกรรม“BCA Young Entrepreneur Challenge 2022”

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน