ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็

19/9/2565 15:50:43น. 1190
ทุนการศึกษา
        เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 08.00-12.30 น. นิสิตทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 13 คน เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับอุดมศึกษา
ปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

        โดยนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียน ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อให้นิสิตได้รับทราบระเบียบข้อปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ อาทิ ด้านความประพฤติ
การเรียน การรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการใช้จ่ายเงินพระราชทาน พร้อมทั้งได้แนะแนวทางในการเรียนระดับอุดมศึกษาให้ประสบความสำเร็จ ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา


     

facebooktwitterline


ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
19/9/2565 15:50:43น. 1190
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็

#sdg1 #sdg3 #sdg4 #sdg10 #sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน