คณะนิศาสตร์เข้าแสดงความยินดีกับ "รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล"

3/10/2565 20:11:18น. 215
Uplaw
วันที่ 3 ตุลาคม 2565
คณะนิติศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ,นายอาทิตย์ ศรีชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และนางณลภัส ปัญญาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์

ได้เข้าแสดงความยินดีกับ "รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล" เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ระหว่างคณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ ต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    Uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
3/10/2565 20:11:18น. 215
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิศาสตร์เข้าแสดงความยินดีกับ "รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล"

# คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน