สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวด

19/10/2565 16:04:09น. 430
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 


สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ชั้นปีที่ 4


คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จูหว้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือสำนักงาน คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการนำไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาทักษะ การบริหารการจัดการ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน


ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข เป็นวิทยากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทำการบรรยายและปฏิบัติ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบและการสร้าง Google Form การสร้าง QR Code การใช้ Google Drive การสร้างปฏิทินนัดหมาย (Google Calendar) การพิมพ์งานเอกสารและการจัดสื่อสิ่งพิมพ์ การใช้โปรแกรม Microsoft excel การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint การใช้โปรแกรม CANVA และงานกราฟฟิกสร้างการนำเสนอ การใช้โปรแกรม CANVA และงานกราฟฟิกสร้างการนำเสนอ และอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากร เพื่อทำการบรรยายและปฏิบัติ ด้านการบริหารการจัดการเวลา หลักการทำงาน และเทคนิคและกลยุทธ์การสื่อสารในที่ทำงาน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   
ข้อมูล/ข่าว :    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
19/10/2565 16:04:09น. 430
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวด

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #University of Phayao #SchoolofPublicHealth #PHUP #SDG4 #SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน