คณะนิติศาสตร์ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในรูปแบบออนไลน์

11/11/2565 7:03:32น. 144
แนะแนวอาชีพ

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ และนายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดย กองบริการการศึกษา ภายใต้กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566 (รูปแบบออนไลน์) โดยในการนี้ได้แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงรอบของการรับสมัคร ให้แก่น้องๆนักเรียน ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วประเทศ โดยวิธีการ Live สดผ่านทางช่องทางออนไลน์ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
11/11/2565 7:03:32น. 144
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในรูปแบบออนไลน์

#sdg4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน