ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทรและนักวิจัย ประสานความร่วมมือและหนุนเสริมให้ นวัตกรชุมชนตำบลแม่อิง คว้ารางวัลนวัตกรชุมชน ระดับดีเด่น

15/11/2565 9:19:10น. 237
คว้ารางวัลนวัตกรชุมชน ระดับดีเด่น

          ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ผศ.ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร และ ผศ.ดร.กัลยา จำปาทอง ที่ได้ประสานความร่วมมือและหนุนเสริมให้ คุณเอกรินทร์ ลัทธศักย์ศิริ และ คุณธัญญา อินต๊ะมอย นวัตกรชุมชนตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา คว้ารางวัล นวัตกรชุมชน ระดับดีเด่น ในงาน “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” (Learning and Innovation Community) ที่จัดขึ้นโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง Grand Ballroom 1-2 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท (S31 Sukhumvit Hotel) กรุงเทพมหานคร

          โดยที่มาของรางวัลในครั้งนี้มาจากการดำเนินงานร่วมกันของ 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการแปลงทุนชุมชน ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา” ภายใต้โครงการการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมด้วยการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยว นโยบายสาธารณะ วิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้แผนงาน ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนักวิจัย ผศ.ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรชุมชน)

- โครงการ “นวัตกรรมการย้อมสีธรรมชาติ” ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อมชิโบริสีธรรมชาติแม่อิง โดยนักวิจัย ผศ.ดร.กัลยา จำปาทอง คณะวิทยาศาสตร์ (ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชน)

ซึ่งนักวิจัย 2 ท่านนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานวัตกร และพัฒนานวัตกรรม จนนำไปสู่การส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีนี้


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริหารงานวิจัย   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทธิญา จินดาคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
15/11/2565 9:19:10น. 237
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทรและนักวิจัย ประสานความร่วมมือและหนุนเสริมให้ นวัตกรชุมชนตำบลแม่อิง คว้ารางวัลนวัตกรชุมชน ระดับดีเด่น

#ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร #กัลยา จำปาทอง #นวัตกรชุมชน #ระดับดีเด่น #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
#sdg1 #sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน