คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย

15/11/2565 10:15:59น. 327
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และผู้บริหาร ได้จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย ให้กับบุคลากรภายในคณะ เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบันและเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยที่การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
15/11/2565 10:15:59น. 327
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน