ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต รหัส 60 ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู

15/11/2565 13:35:54น. 286
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต รหัส 60 ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู
   ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต รหัส 60 ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ในโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (รอบที่ 1) ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 16 คน ได้แก่
   1. นางสาวกนิษฐา ถาวร สาขาที่บรรจุ คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านคุยแขวน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
   2. นายขีวณัน ธรรมแสง สาขาที่บรรจุ คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงราย เขต 4
   3. นางสาวพิมพ์วรีย์ กันแก้ว สาขาที่บรรจุ คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง สพป.ชร. เขต 3
   4. นางสาวปาริศา ธะนะใจ สาขาที่บรรจุ คณิตศาสตร์ โรงเรียนไตรราษฎ์วิทยา สพป.น่าน เขต 2
   5. นางสาวสุประวีณ์ นรารัตน์ สาขาที่บรรจุ ชีววิทยา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม.นครราชสีมา
   6. นางสาวพราวพิศุทธิ์ อิวชาวนา สาขาที่บรรจุ ชีววิทยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
   7. นางสาวประวันรัตน์ เรือนแก้ว สาขาที่บรรจุ วิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เชียงราย เขต1
   8. นายวริศรา วารเครือ สาขาที่บรรจุ ภาษาไทย โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.ตาก
   9. นางสาวอติพร สุวรรณศรี สาขาที่บรรจุ ภาษาไทย โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ สพป.อุดรธานี เขต 1
 10. นางสาวสุชานันท์ การคลคลี สาขาที่บรรจุ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนโยนกวิทยา สพป.เชียงราย เขต 3
 11. นางสาวกุลญาณี นมแก้ว สาขาที่บรรจุ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม สพป.ตาก เขต 1
 12. นายจงเจริญ อุดแก้ว สาขาที่บรรจุ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ สพป.พะเยา เขต 1
 13. นายธีรภัทร ผลทอง สาขาที่บรรจุ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ สพป. พะเยา เขต 1
 14. นางสาวปาริชาติ วงศ์ใหญ่ สาขาที่บรรจุ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม.พะเยา
 15. นางสาวณัฏฐ์นรี ปัญญสิน สาขาที่บรรจุ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ สพป.พิษณุโลก เขต 3
 16. นางสาวกันต์กนิษฐ์ แรงสืบสิน สาขาที่บรรจุ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. สุโขทัย


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายคมธิต จันตะมะ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
15/11/2565 13:35:54น. 286
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต รหัส 60 ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา #บัณฑิต รหัส 60 ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน