บุคลากรสังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

1/12/2565 10:01:39น. 265
การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-15.00 น. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) ณ ห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ร้อยตรีอัครพล ดวงพัตรา   
เพิ่มข่าวโดย :   orkkharapon.do@up.ac.th   
1/12/2565 10:01:39น. 265
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรสังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

#UniversityofPhayao # มหาวิทยาลัยพะเยา #สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน