สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารการเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทย มหาวิทยาลัยพะเยา

26/12/2565 16:11:08น. 291
อาคารการเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทย
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 7 โครงการก่อสร้างอาคารการเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทย มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการของบประมาณภายในอาคารการเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทยเพื่อเป็นสถานที่ในการเรียนรู้ และการอนุรักษ์นกยูงไทยต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวณัฐชา กิจจา งานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ / นางสาวณัฐชา กิจจา งานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
26/12/2565 16:11:08น. 291
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารการเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทย มหาวิทยาลัยพะเยา

#อาคารการเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทย
#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน