คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะไทย “งานวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์” และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ “Happy New Year 2023”

5/1/2566 10:16:59น. 150
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะไทย “งานวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์” และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ “Happy New Year 2023”
วันที่ 4 มกราคม 2566

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะไทย “งานวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์” และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ “Happy New Year 2023” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร สักการะพระพุทธภุชคารักษ์ และพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และนายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเทพญาณเวที (ศรีมูล มูลสิริ) เป็นประธานสงฆ์ พระสุนทรกิตติคุณ (เดชา อินฺทปญฺโญ) สวดเจริญพระพุทธมนต์ และสืบชะตาแบบล้านนา หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์แล้วนั้น ได้มีการประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งได้รับความเมตตาจากพระปัญญา จิตตปัณโญ (ปัญญา ยงยิ่ง) รักษาการเจ้าอาวาสวัดโคกสำเริง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ในโอกาสนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2565 บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านการบริหาร และด้านการปฎิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ด้านการบริหาร และด้านการปฏิบัติงาน

โดยกิจกรรมตลอดทั้งงาน มีการจัดอาหารจากหลักสูตรและสำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมแลกของขวัญและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และลุ้นรับของรางวัลต่าง ๆ มากมาย  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
5/1/2566 10:16:59น. 150
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะไทย “งานวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์” และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ “Happy New Year 2023”

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #University of Phayao #SchoolofPublicHealth #PHUP #SDG4 #SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน