เสวนาวิชาการหัวข้อ “การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา”

15/1/2566 17:46:01น. 75
<div class="row"> <p style="text-indent: 2.5em;">เสวนาทางวิชาการ วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา, ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร ประธานหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ผศ.เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  นิสิตระดับป.โท และ ป.เอก คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วม เสวนาวิชาการ หัวข้อ “การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา” ผ่านระบบออนไลน์ ms teams และถ่ายทอดสด ผ่านเพจ facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการกฤษฎีกา อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร ประธานหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นผู้ดำเนินรายการ </p></div>   <div class="row"> <p style="text-indent: 2.5em;" > ทั้งนี้สามารถ รับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/UP.Law.School/videos/1242364049742137     </p> 	<p> 					<strong>คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา </strong><br> 					School of Law<br> 					 University of Phayao</address> 					            					<strong>Address: </strong><br> 					19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 			</p>   <p> 						โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666 <br> ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ <br>ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี <br>ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ<br>ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร <br> ต่อ 1852 งานวิชาการ<br> ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย 						<br>โทรสาร 054-466-719<br> <i class="icon-envelope-alt">อีเมล law.up@up.ac.th</i>             <br>Line Official :@lawup 					</p> </div>

เสวนาทางวิชาการ วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา, ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร ประธานหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ผศ.เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ นิสิตระดับป.โท และ ป.เอก คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วม เสวนาวิชาการ หัวข้อ “การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา” ผ่านระบบออนไลน์ ms teams และถ่ายทอดสด ผ่านเพจ facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการกฤษฎีกา อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร ประธานหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้สามารถ รับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/UP.Law.School/videos/1242364049742137

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th
Line Official :@lawup    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กฤตพร จุใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กฤตพร จุใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
15/1/2566 17:46:01น. 75
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


เสวนาวิชาการหัวข้อ “การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา”

#คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #บรรยายพิเศษ
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน