ปฏิทินกิจกรรม | ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

:: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

1 ตุลาคม 2562 - 13 ธันวาคม 2562

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการอบรมภาษากัมพูชา เพื่อโอกาสที่เปิดกว้างในอนาคต

:: CE09305 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา

12 ตุลาคม 2562 - 11 ม.ค. 2563

รับสมัครวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

:: อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

14 ตุลาคม 2562 - 1 พฤศจิกายน 2562

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม Unboxed Microsoft Education Day @ UP

:: ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโยยีสารสนเทศและการสื่อสาร

29 ตุลาคม 2562 - 29 ตุลาคม 2562

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

:: ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

23 ม.ค. 2563 - 24 ม.ค. 2563

ข่าวเด่น | ข่าวเด่นทั้งหมด

“UPITI” จับมือผู้นำองค์กรภาคเอกชนสร้างเครือข่ายหน่วยงานระดับประเทศเพื่อช่วยยกระดับนวัตกรรมอาหารจังหวัดพะเยา

“UPITI” จับมือผู้นำองค์กรภาคเอกชนสร้างเครือข่ายหน่วยงานระดับประเทศเพื่อช่วยยกระดับนวัตกรรมอาหารจังหวัดพะเยา 

ม.พะเยา MOU มุ่งพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมของกัญชาและกัญชง

ม.พะเยา MOU มุ่งพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมของกัญชาและกัญชง 

MOU งานวิจัยกัญชา ม.พะเยา จับมือ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

MOU งานวิจัยกัญชา ม.พะเยา จับมือ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว | ข่าวทั้งหมด

รางวัลและความภาคภูมิใจ | ข่าวทั้งหมด

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2562 รางวัลระดับเหรียญทอง

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2562 รางวัลระดับเหรียญทอง 
 30 ก.ย. 2562

MIS นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดพะเยา ปี 2562

MIS นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดพะเยา ปี 2562  
 9 ก.ย. 2562

MIS นิสิตสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลขวัญใจทีม Expert สาขาเกษตรและอาหารแปรรูปจากการ pitching ผลงาน "ระบบเฝ้าตรวจวัดสภาพน้ำและควบคุมสำหรับฟาร์มปลา

MIS นิสิตสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลขวัญใจทีม Expert สาขาเกษตรและอาหารแปรรูปจากการ pitching ผลงาน "ระบบเฝ้าตรวจวัดสภาพน้ำและควบคุมสำหรับฟาร์มปลา 
 9 ก.ย. 2562

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UPITI) นำทีมนิสิต Startup คว้ารางวัลพัฒนาต้นแบบ 100,000 บาท ในงาน Startup Thailand League : DEMO DAY 2019

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UPITI) นำทีมนิสิต Startup คว้ารางวัลพัฒนาต้นแบบ 100,000 บาท ในงาน Startup Thailand League : DEMO DAY 2019 
 8 ก.ย. 2562

ผลงานวิจัย | ผลงานวิจัย ทั้งหมด

กราฟงานวิจัย | แสดงกราฟทั้งหมด

University of PhayaoUP NEWS

จุลสารข่าว งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รางวัลและความภาคภูมิใจ, รอบรั้ว มพ., ความเป็นสากล

อ่านทั้งหมด