ปฏิทินกิจกรรม | ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

เปิดรับสมัครแล้ว,โครงการอบรมภาษากัมพูชา,เพื่อโอกาสที่เปิดกว้างในอนาคต

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการอบรมภาษากัมพูชา เพื่อโอกาสที่เปิดกว้างในอนาคต

:: CE09305 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา

12 ตุลาคม 2562 - 11 ม.ค. 2563

กรุงไทย_กรุงไทยรักษ์smart-university_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์_มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จัดกิจกรรม กรุงไทยรักษ์ Smart University

:: ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562

MY DREAM CAMPUS

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิทยาเขตเชียงรายในฝัน "MY DREAM CAMPUS"

:: วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

21 ธันวาคม 2562 - 21 ธันวาคม 2562

Gerontological,nursing,and,advanced,dementia,possibility,or,opportunity,for,the,law,of,euthanasia,in,Thailand,compared,to,Australia

Gerontological nursing and advanced dementia possibility or opportunity for the law of euthanasia in Thailand compared to Australia

:: Nurse Room (NUR 2301), University of Phayao

26 ธันวาคม 2562 - 26 ธันวาคม 2562

ขอเชิญเข้าร่วม,การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย,ครั้งที่,9

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

:: ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

23 ม.ค. 2563 - 24 ม.ค. 2563

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว | ข่าวทั้งหมด

รางวัลและความภาคภูมิใจ | ข่าวทั้งหมด

ผลงานวิจัย / บทความวิจัย | ทั้งหมด

กราฟงานวิจัย | แสดงกราฟทั้งหมด

UP Clip | UP Clip ทั้งหมด

คิดถึงกันไหม วีดีทัศน์ มุมสูง มหาวิทยาลัยพะเยา

Living among nature" VTR UP 2018

UP ENG Presentation

University UP 4.0