ปฏิทินกิจกรรม | ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการรักษารากฟันฟรี จำนวน 30 ซี่

5 ต.ค. 2563 - 30 ธ.ค. 2563 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 200

THE 3rd UP COSMETIC AND AESTHETIC EXHIBITION “holistic beauty”

4 พ.ย. 2563 - 4 พ.ย. 2563 UP SPACE อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 85

การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 (University Impact Rankings)

28 ม.ค. 2564 - 29 ม.ค. 2564 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 185

เรื่องเด่น | เรื่องเด่นทั้งหมด

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว | ข่าวทั้งหมด