ปฏิทินกิจกรรม | ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา,รับสมัครนักเรียนใหม่,ประจำปีการศึกษา,2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

:: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

1 ตุลาคม 2562 - 13 ธันวาคม 2562

เปิดรับสมัครแล้ว,โครงการอบรมภาษากัมพูชา,เพื่อโอกาสที่เปิดกว้างในอนาคต

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการอบรมภาษากัมพูชา เพื่อโอกาสที่เปิดกว้างในอนาคต

:: CE09305 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา

12 ตุลาคม 2562 - 11 ม.ค. 2563

การประชุมวิชาการกลุ่มสื่อสารศึกษา,กลุ่มสื่อสารศึกษากับกลุ่มคนและชุมชน,ครั้งที่4/2562

การประชุมวิชาการกลุ่มสื่อสารศึกษา กลุ่มสื่อสารศึกษากับกลุ่มคนและชุมชน ครั้งที่4/2562

:: ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

8 พฤศจิกายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562

คณะสหเวชศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,จัด,บรรยายพิเศษ,ด้าน,วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต,โดย,ผู้เชี่ยวชาญ,จาก,ประเทศสวีเดน,School,of,Allied,Health,Sciences,(AHS),,University,of,Phayao,(UP),presents,Special,Lectures,in,Transfusion,Science,by,Experts,from,Sweden

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัด บรรยายพิเศษ ด้าน วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต โดย ผู้เชี่ยวชาญ จาก ประเทศสวีเดน School of Allied Health Sciences (AHS), University of Phayao (UP) presents Special Lectures in Transfusion Science by Experts from Sweden

:: ห้องประชุม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา Special Professor Dr.Mondhon Sanguansermsri Meeting Room, University of Phayao Medical Center and Hospital

20 พฤศจิกายน 2562 - 20 พฤศจิกายน 2562

UP-Space

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย บุคลากรในมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาการประยุกต์ใช้เครื่องมือขั้นสูงที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ธาตุต่าง ๆ

:: UP-Space สำนักงานสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น G อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)

28 พฤศจิกายน 2562 - 28 พฤศจิกายน 2562

หลวงตาม้า

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ธรรมะสุขใจ เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร"

:: อาคารเทคโนโลยีสารเสนเทศและการสื่อสาร

3 ธันวาคม 2562 - 3 ธันวาคม 2562

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว | ข่าวทั้งหมด

ผลงานวิจัย / บทความวิจัย | ทั้งหมด

กราฟงานวิจัย | แสดงกราฟทั้งหมด

จุลสารข่าว | จุลสารข่าว ทั้งหมด

University of PhayaoUP NEWS

จุลสารข่าว งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รางวัลและความภาคภูมิใจ, รอบรั้ว มพ., ความเป็นสากล

คลิ๊กเพื่ออ่าน

UP Clip | UP Clip ทั้งหมด

คิดถึงกันไหม วีดีทัศน์ มุมสูง มหาวิทยาลัยพะเยา

Living among nature" VTR UP 2018

UP ENG Presentation

University UP 4.0