ปฏิทินกิจกรรม | ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

วิชาการ_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

:: ห้องCE 11206 อาคารเรียนรวม ce มหาวิทยาลัยพะเยา

7 ม.ค. 2563 - 8 มี.ค. 2563

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน (รอบที่ 3) จำนวน 6 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน (รอบที่ 3) จำนวน 6 อัตรา

:: กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

24 ก.พ. 2563 - 11 มี.ค. 2563

miniTCDC

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ให้บริการบัตรสมาชิกห้องสมุดด้านการออกแบบ (TCDC)

:: ห้องสมุด miniTCDC ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563

เรื่องเด่น | เรื่องเด่น ทั้งหมด

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว | ข่าวทั้งหมด

ผลงานวิจัย / บทความวิจัย | ทั้งหมด

ฐานข้อมูลงานวิจัย Real-time UP Publications

ผลงานการตีพิมพ์

จุลสารข่าว | จุลสารข่าว ทั้งหมด

University of PhayaoUP NEWS

จุลสารข่าว งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รางวัลและความภาคภูมิใจ, รอบรั้ว มพ., ความเป็นสากล

คลิ๊กเพื่ออ่าน