ปฏิทินกิจกรรม | ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

โครงการอบรมความรู้ด้านการวิจัย

โครงการอบรมความรู้ด้านการทำวิจัย

:: ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาเขตเชียงราย

29 ม.ค. 2563 - 29 ม.ค. 2563

โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการ

โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ

:: ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี

31 ม.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2563

เรื่องเด่น | เรื่องเด่น ทั้งหมด

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว | ข่าวทั้งหมด

รางวัลและความภาคภูมิใจ | ข่าวทั้งหมด

ผลงานการตีพิมพ์ | ดูรายละเอียด

ฐานข้อมูลงานวิจัย | ดูรายละเอียด

จุลสารข่าว | จุลสารข่าว ทั้งหมด

University of PhayaoUP NEWS

จุลสารข่าว งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รางวัลและความภาคภูมิใจ, รอบรั้ว มพ., ความเป็นสากล

คลิ๊กเพื่ออ่าน

UP Clip | UP Clip ทั้งหมด

คิดถึงกันไหม วีดีทัศน์ มุมสูง มหาวิทยาลัยพะเยา

Living among nature" VTR UP 2018

UP ENG Presentation

University UP 4.0