ปฏิทินกิจกรรม | ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

miniTCDC

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ให้บริการบัตรสมาชิกห้องสมุดด้านการออกแบบ (TCDC)

:: ห้องสมุด miniTCDC ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563

ปิดบริการภาคฤดูร้อน

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ปิดทำการเป็นการชั่วคราว

:: ศูนย์บรรณสารและสื่อการเรียนรู้

28 มี.ค. 2563 - 15 เม.ย. 2563

เรื่องเด่น | เรื่องเด่น ทั้งหมด

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว | ข่าวทั้งหมด

รางวัลและความภาคภูมิใจ | ข่าวทั้งหมด

ผลงานวิจัย / บทความวิจัย | ทั้งหมด

ผลงานการตีพิมพ์ Real-time UP Publications

ฐานข้อมูลงานวิจัย

จุลสารข่าว | จุลสารข่าว ทั้งหมด

University of PhayaoUP NEWS

จุลสารข่าว งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รางวัลและความภาคภูมิใจ, รอบรั้ว มพ., ความเป็นสากล

คลิ๊กเพื่ออ่าน