มหาวิทยาลัยพะเยา ติดอันดับที่ 14 ของไทย จากการจัดอันดับโลกของ Scimago Institutions Rankings 2020

14/5/2563 16:52:56น. 1118
มหาวิทยาลัยพะเยา ติดการจัดอันดับโลก
ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษา Scimago Institutions Rankings 2020 ได้รับการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ https://www.scimagoir.com ซึ่งผลการจัดอันดับประเภทภาพรวม (Overall Rank) ปรากฎว่ามีมหาวิทยาลัยในไทยติดอันดับจำนวน 26 แห่ง โดยผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ติดอันดับที่ 14 ของไทย อันดับที่ 777 ของโลก
1. ด้านการวิจัย ติดอันดับที่ 9 ของไทย อันดับที่ 430 ของโลก
2. ด้านนวัตกรรม ติดอันดับที่ 18 ของไทย อันดับที่ 520 ของโลก
3. ด้านสังคม ติดอันดับที่ 13 ของไทย อันดับที่ 234 ของโลก

Scimago Institutions Rankings เป็นการจัดอันดับจากองค์การในประเทศสเปน ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลงาน 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการวิจัย อ้างอิงผลข้อมูลจาก Scopus
2. ด้านนวัตกรรม พิจารณาข้อมูลมาจาก PATSTAT
3. ด้านสังคม ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ

#เราภูมิใจใน ม.พะเยา
#เราทีม ม.พะเยา
#UPTeam
#UniversityofPhayao
#UniversityImpactRangkings2020
#มหาวิทยาลัยพะเยา
อ้างอิงจากเว็บไซต์ : https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=THA&sector=Higher%20educ. 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริหารงานวิจัย   
ข้อมูล/ข่าว :    กองบริหารงานวิจัย   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
14/5/2563 16:52:56น. 1118
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน