กองบริหารงานวิจัยเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

30/7/2563 14:12:13น. 317

ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กองบริหารงานวิจัย นำโดย นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยและบุคลากรในสังกัด

เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ หลังบ้านพักผู้บริหาร 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในโครงการมีกิจกรรมการปลูกป่าและบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่บริเวณหน่วยงาน

facebooktwitterline


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   oraya.ta@up.ac.th   
30/7/2563 14:12:13น. 317
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน