SEEN ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ อาจารย์และนักวิจัยของคณะฯ ในโอกาสที่สามารถนำองค์ความรู้จากงานวิ

16/2/2564 13:31:44น. 426
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ เป็นนักวิจัยตัวอย่างที่นำองค์ความรู้ส่งมอบเทคโนโลยีสู่ดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพระดับโลก
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ม.พะเยา และรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีลงนามในสัญญาและส่งมอบเทคโนโลยี องค์ความรู้จากผลงานวิจัย “เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตสาหร่ายสไปรูลินาไฟโคไซยานินสูง” ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และบริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่ โฮลดิ้ง จำกัด ณ ห้อง UB001 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งการดำเนิการดังกล่าวเป็นความร่วม มหาวิทยาลัยพะเยา กับภาคเอกชน ในการพัฒนาในการนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และเป็นการพัฒนากระบวนการผลิตไปสู่ชุมชนให้มีรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชม        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
16/2/2564 13:31:44น. 426
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน