คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23/2/2564 16:03:28น. 686
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ ผู้จัดการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา (iTAP-UP) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FiN: Food Innovation and Packaging Center) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสนี้ได้รับการต้อนรับเพื่อพบปะประสานความร่วมมือและนำการเยี่ยมชมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ภารกิจของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มุ่งเน้นการให้บริการด้านนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์อย่างมืออาชีพและมาตรฐาน เชื่อมโยงเครือข่ายทุกหน่วยงาน ให้ตรงตามความต้องการของภาครัฐและเอกชน ซึ่งสามารถสอดคล้องกับภารกิจของโปรแกรม iTAP-UP ที่จะสร้างกลไกเชี่ยมโยงผู้ประกอบการเข้ากับผู้เชี่ยวชาญในการใช้องค์ความรู้และงานวิจัยเพื่อให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ SMEs

โดยในอนาคตอาจมีการพัฒนาความร่วมมือร่วมกับระหว่างหน่วยงานดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตจังหวัดภาคเหนือเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้องค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
23/2/2564 16:03:28น. 686
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน