วิทยาลัยการศึกษา จัดอบรมแนวทางการจัดทำการประเมินตนเอง โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564

23/2/2564 17:07:16น. 545
โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยการศึกษา ได้จัดการประชุมอบรมแนวทางการเตรียมความพร้อมการประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก ผู้เชี่ยวชาญ การดำเนินงานในโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จาก งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน และ หลักการและวิธีการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
23/2/2564 17:07:16น. 545
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน