อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุม ทปอ. รับมอบอุปกรณ์ป้องกันฝุ่น pm.2.5

28/2/2564 13:59:45น. 658
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุม ทปอ. รับมอบหน้ากากป้องกันฝุ่น pm.2.5

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุม ทปอรับมอบหน้ากากป้องกันฝุ่น pm.2.5 


        วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รับมอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5  โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ทปอ.และสมาคม ทปอ.ครั้งที่ 1/ 2564 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยในที่ประชุมครั้งนั้น ได้ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่กลุ่มสถาบันการศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของนิสิต นักศึกษา รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้เห็นชอบและมอบอุปกรณ์ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับนิสิตนักศึกษาและประชาชนรวมไปถึงหน่วยงานต่าง  โดยอธิการบดีมหาลัยพะเยาได้เข้ารับมอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 จำนวน 3,500 ชิ้น  และมอบหมายให้กองอาคารสถานที่รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองอาคารสถานที่   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   Rattanapong.tu@up.ac.th   
28/2/2564 13:59:45น. 658
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน