คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นกำลังในให้กับทีมงานฯ เฝ้าระวังการเกิดเพลิงไหม้ในช่วงฤดูร้อน

2/3/2564 15:48:49น. 551
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรของคณะ ได้มอบเครื่องดื่มและให้กำลังใจทีมงานฯ จากกองอาคารสถานที่ สำหรับการเสียสละจัดทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในช่วงฤดูร้อนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดวิกฤตหมอกควันทั่วทั้งบริเวณ ทั้งนี้ปัจจุบันในพื้นที่ภาคเหนือมีสถิติการเกิดไฟป่าสูง ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ หากมีความกดอากาศสูงเป็นเวลานาน จะก่อให้เกิดสภาวะกักควัน ส่งผลให้วิกฤตหมอกควันรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
2/3/2564 15:48:49น. 551
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน