สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) ผนึกกำลังจัดกิจกรรม 5 ส.+ 2 ส. มุ่งสู่สำนักงานสีเขียว GREEN OFFICE

10/3/2564 10:01:42น. 693
UPITI

เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UPITI) จัดกิจกรรม 5 ส.+ 2 ส. มุ่งสู่สำนักงานสีเขียว  GREEN OFFICE โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวเปิดกิจกรรม อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

ภายในกิจกรรมได้มีการบรรยายถึงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการหน่วยงานภายในสำนักงานมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี ซึ่งกิจกรรม 5 ส. + 2 ส. เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดี ให้กับองค์กร มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความเป็นระเบียบและสะอาดควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน บุคลากรในสังกัดมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีระเบียบวินัยในการทำงานมากขึ้น สามารถลดขั้นตอนการจัดการเอกสารที่ซ้ำซ้อนและช่วยลดความสิ้นเปลือง ของทรัพยากร วัสดุและงบประมาณของหน่วยงานได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวกรองกาญจน์ กันไชยคำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
10/3/2564 10:01:42น. 693
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน