คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมรุกพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิชาการและการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

18/3/2564 7:22:16น. 385
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน และ ดร.นพรัตน์ สุริยะไชย เดินหน้าพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้าน Biorefinary และความร่วมมือระหว่างสถาบันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิลาณี ไวยถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมหารืองานวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูป Biomass หที่มีองค์ประกอบทางเคมีที่หลากหลายและซับซ้อน เช่น เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน รวมถึงแร่ธาตุต่างๆ สู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า เช่น เชื้อเพลิง ไฟฟ้า และสารเคมี เป็นต้น

และในวันเดียวกันได้หารือกับนักวิจัยระดับแนวหน้า รศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และ รศ.ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติของหน่วยความเป็นเลิศ (Unit of Excellent) ด้านสิ่งแวดล้อม ของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
18/3/2564 7:22:16น. 385
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน