คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ B และพร้อมยึดมั่นการทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

22/4/2564 10:46:55น. 1114
UP ITA
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรผลการประเมิน UP ITA ระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ ให้กับ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีอาจารย์ทันตแพทย์หญิงมนพร มณี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นผู้แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ในการรับมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ซึ่งทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้สร้างความตระหนักในหน่วยงานคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้มีการดําเนินการอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม พร้อมยึดมั่นและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยคณะได้ทำการวิเคราะห์จากข้อบกพร่องและจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นมาตรการในการขับเคลื่อนการดําเนินงานภายในในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนกฤต จันทร์มล   
ข้อมูล/ข่าว :    ทันตแพทย์หญิงมนพร มณี   
เพิ่มข่าวโดย :   thanakrit.ja@up.ac.th   
22/4/2564 10:46:55น. 1114
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน