ม.พะเยา ให้การต้อนรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.พะเยา ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อจัดตั้งเป็นสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค เพื่อตอบโจทย์นโยบายกระทรวงมหาดไทย

22/4/2564 14:53:43น. 1023
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันนี้วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร และ นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ร่วมลงพื้นที่และประชุมหารือแนวทางการยกเว้นค่าไฟฟ้าให้กับหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับการไฟฟ้าฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายประยูร วิรัตนเกษม รองผู้จัดการด้านเทคนิคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา นายวิชาญ ละมัย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลแม่กา พร้อมได้แจ้งความประสงค์จะร่วมบริจาคเวชภัณฑ์ ให้กับโรงพยาบาลสนาม จังหวัดพะเยา ณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์สำหรับ กฟภ. ได้เห็นความสำคัญของสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และขยายพื้นที่เป็นวงกว้างในทุกจังหวัด เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดโรคไปสู่ประชาชน จึงจำเป็นในการจัดเตรียม โรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 ให้เพียงพอ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับโรงโรงพยาบาลสนามทุกแห่ง โดย กฟภ. ว่าด้วย การยกเว้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า และการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ การกุศล การศาสนา การศึกษา การประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2555 และเพิ่มเดิมตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เพื่อให้การไฟฟ้าทุกแห่ง มีแนวทางปฏิบัติในการพิจารณายกเว้นค่าไฟฟ้าให้กับหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ตามที่ ศบค. มท. เสนอ จึงขอแจ้งแนวทางการพิจารณาปฏิบัติยกเว้นค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เพื่อตอบโจทย์นโยบายของกระทรวงมหาดไทย พร้อมเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติภารกิจป้องกันและยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
22/4/2564 14:53:43น. 1023
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน