สำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมและให้คำปรึกษาระบบ UP DMS

20/5/2564 15:12:04น. 205
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 18 ถึง 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมและให้คำปรึกษาระบบ UP DMS โดยผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคลากรภายในคณะในการให้บริการรับส่งหนังสือ การเสนอต่อ สั่งการ และลงนามในเอกสาร รวมทั้งหนังสือเวียน การจัดเก็บเอกสาร โดยใช้การลงลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) ซึ่งเป็นระบบรับรองความปลอดภัย ตลอดจนสืบค้นเอกสาร ขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดค่าใช้จ่ายการใช้กระดาษ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสารบรรณ


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
20/5/2564 15:12:04น. 205
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน